Lot: 1

Kettle hanger "jizaikake", "jizaikagi (jizai-kagi)", "ebisu"- type

Japan

Provenance Size Hammer price
Bernd Muhlack, Kiel, Germany H: 11 inch 750 EUR